PROFIEL
Sportscan BV is een ervaren en dynamisch onderzoeks-, en adviesbureau in en voor de sport. Ruim tien jaar ervaring op het terrein van sportstimulering heeft een breed relatie- netwerk van professionals in de sport opgeleverd. Diverse gemeenten geven Sportscan het vertrouwen om uiteenlopende opdrachten uit te voeren.klik op de afbeelding voor meer informatie
Sportpas 
Door innovatief en creatief te durven zijn is
een breed scala van producten ontstaan voor gemeenten, sportbonden en sportaanbieders.
Zo heeft Sportscan bijvoorbeeld de website www.sportpas.nl ontwikkeld. De site dient ter ondersteuning van gemeentelijke projecten waar kinderen kennismaken met sport, cultuur en
andere activiteiten. Samen met gemeenten
brengen we vraag en aanbod bij elkaar.
Download brochure (PDF) Gebruik sportpas.nl om uw aanbod in de Nationale Sportweek te presenteren..  

Onderzoeksopdrachten

Het spectrum van onderzoeken behelst het doen van marktonderzoeken, evaluatieonderzoeken en sportdeelnameonderzoeken. Vanuit de wens gevoerd beleid te verantwoorden opteren gemeenten steeds vaker om een gedegen nulmeting en vervolgmetingen uit te voeren. Op basis van de resultaten kan gericht sportbeleid worden gevoerd.

Sportscan maakt veel gebruik van het internet bij het uitvoeren van onderzoeken. De website sportpanel.nl wordt per onderzoeksopdracht zo ingericht dat gebruikers zo eenvoudig en efficiŽnt mogelijk de vragenlijsten doorlopen. Resultaten worden vanuit de database direct geanalyseerd en verwerkt tot een rapportage.

Opdrachtgevers zijn gemeenten, landelijke sportbonden, provinciale sportraden, GGD-en en sportverenigingen. Meer over de werkwijze van Sportscan en voorbeeld cases leest u op de pagina's over onderzoek, advies en werkwijze.

Andere websites van Sportscan

Digitaal Clubblad  Buurtscan  Sportbestuurder   Sportpanel  Sportvraag
Kies voor Hart en Sport  Kies je Sport  Sportpas   Sportscan