PROFIEL
Sportscan BV is een ervaren en dynamisch onderzoeks-, en adviesbureau in en voor de sport. Ruim vijftien jaar ervaring op het terrein van sportstimulering heeft een breed relatienetwerk van professionals in de sport opgeleverd. Diverse gemeenten geven Sportscan het vertrouwen om uiteenlopende opdrachten uit te voeren.klik op de afbeelding voor meer informatie
Sportpas.nl en Sportgids.nl 
Door innovatief en creatief te durven zijn is een breed scala van producten ontstaan voor gemeenten, sportservice-organisaties en sportaanbieders.
Zo heeft Sportscan de websites www.sportpas.nl en www.sportgids.nl ontwikkeld. Deze sites worden ingezet bij gemeentelijke sportstimuleringsprojecten. Samen met gemeenten brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Download sportgids brochure (PDF) Gebruik sportpas.nl om uw aanbod in de Nationale Sportweek en de Europese Sportweek te presenteren. De sportkeuzewijzer.nl helpt inwoners in uw gemeente het sportaanbod te vinden. Bekijk hier hoeveel mensen uit uw gemeente de sportkeuzewijzer hebben ingevuld.  

Onderzoeksopdrachten

Het spectrum van onderzoeken behelst het doen van marktonderzoeken, evaluatieonderzoeken en sportdeelnameonderzoeken. Vanuit de wens gevoerd beleid te verantwoorden opteren gemeenten steeds vaker om een gedegen nulmeting en vervolgmetingen uit te voeren. Op basis van de resultaten kan gericht sportbeleid worden gevoerd en bijvoorbeeld de werkzaamheden van de Buurtsportcoaches worden geëvalueerd.

Sportscan maakt veel gebruik van het internet bij onderzoek. De website sportpanel.nl wordt per onderzoeksopdracht zo ingericht dat gebruikers zo eenvoudig en efficiŽnt mogelijk de vragenlijsten doorlopen. Reeds bekende gegevens vragen we niet voor een tweede maal. Resultaten worden vanuit de database direct geanalyseerd en verwerkt tot een rapportage.

Opdrachtgevers zijn gemeenten, sportservice-organisaties, branche organisaties, landelijke sportbonden, provinciale sportraden, GGD-en en sportverenigingen. Meer over de werkwijze van Sportscan en voorbeeld cases leest u op de pagina's over onderzoek, advies en werkwijze.

Andere websites van Sportscan

Digitaal Clubblad  Buurtscan  Sportbestuurder   Sportpanel  Sportvraag
Kies voor Hart en Sport  Kies je Sport  Sportpas   Sportgids  Sportscan