CASUS

Sportscan BV is een ervaren en dynamisch onderzoeks-, en adviesbureau in en voor de sport. Met onderstaande praktijkvoorbeelden willen wij u een indruk geven van de mogelijkheden en werkwijze van Sportscan.


BOS-Kompas via sportpanel.nl
U wilt een gedegen nulmeting doen in de beginfase van uw BOS-projecten en maakt daarbij graag gebruik van het internet om de vragenlijsten in te laten vullen? Misschien is sportpanel.nl iets voor u. Sportscan biedt gemeenten de mogelijkheid om de vragenlijsten uit het zogenaamde BOS-kompas via haar onderzoekssite sportpanel.nl te laten invullen. Deze online tool is in de gemeenten Almere, Katwijk, Meppel, Skarsterlān en Soest en bij de KNKB al veelvuldig ingezet. Klik hier voor voorbeeld vragenlijst in uw eigen stijl.

Skarsterlân ontwikkelt sportnota
Voor interactieve beleidsontwikkeling bent u bij Sportscan aan het juiste adres. In samenwerking met de gemeente Skarsterlân is een discussieavond met workshops en een sportraadpleging georganiseerd. De tweede avond is inhoudelijk ingegaan op een groot aantal beleidsvoorstellen die vooraf via sportpanel.nl zijn getoetst.

Nieuwsbrief Impuls (Friesland)
Steeds meer organisaties (h)erkennen de voordelen van een digitale nieuwsbrief. Het nieuws bereikt meteen de achterban die je wilt informeren, is snel en goedkoop (geen porto- en drukkosten meer). De projectgroep Impuls (gemeenten Heerenveen, Lemsterland, Skarsterlân en Sneek) heeft Sportscan de opdracht gegeven een digitale nieuwsbrief te ontwikkelen. In april verschijnt de eerste editie. Wilt u zich aanmelden om eens te ervaren hoe e.e.a. in zijn werk gaat, klik dan hier (Powerpoint) of lees de Sportscan brochure (PDF) over digitale nieuwsbrieven.

Subsidieaanvraag BSI Kaatsbond

Nadat Sportscan in 2001 al een zeer breed opgezet marktonderzoek had uitgevoerd onder de 128 kaatsverenigingen aangesloten bij de KNKB, was het logisch aansluitende een subsidieaanvraag Breedtesport Impuls te ontwikkelen. De projectaanvraag 'Kansen voor Kaatsen' 2003-2008 bood de KNKB gelegenheid gedurende zes jaren intensief in te zetten op de programma's: versterking kaatsverenigingen, uitbreiding activiteitenaanbod en promotie en communicatie.

Verenigingsconsulenten en bewegingsconsulenten hebben vanaf 2003 samen met bestuurders
en vrijwilligers van de kaatsverenigingen hard gewerkt om doelstellingen te realiseren. Sportscan ontwikkelde de aanvraag en bleef betrokken bij de uitvoering van dit zesjarig project.
Klik hier voor de BSI aanvraag.
(PDF)

Sportoriëntatie en Keuze (SOK) in Almere

Het programma Sport Oriëntatie en Keuze (SOK) in Almere loopt al een kleine tien jaar. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs maken via introductielessen op school en op locatie kennis met instellingen voor sport en bewegen in de gemeente Almere (sportverenigingen en sportscholen). Na schooltijd worden er lessen gevolgd bij diverse sportaanbieders. Doel is jongeren in de gelegenheid te stellen op laagdrempelige wijze kennis te maken met verschillende sporten.

De gemeente Almere heeft voor dit project een budget beschikbaar gesteld. Scholen zelf financieren de helft van de kosten. Sportscan heeft zich ingezet tijdens de opstartfase van het project en is nog altijd actief betrokken bij de uitvoering. Als projectcoördinator zit Sportscan de reguliere bijeen-komsten met docenten voor en voert Sportscan jaarlijks het sportdeelnameonderzoek onder jongeren uit. Belangstelling voor het opstarten van een SOK project in uw gemeente? Laat het ons weten.