Jaargang 2012 april
...Sportkeuzewijzer.nl per gemeente beschikbaar
Ter aanvulling van leskaart 4A (module 2) is de sportkeuzewijzer beschikbaar. Aan de hand van de antwoorden op 14 vragen verschijnt een top 10 met de sporten die het best bij u passen. De sportkeuzewijzer is op school prima inpasbaar voorafgaand aan het uitdelen van de boekjes met het sportkennismakingsaanbod. Wilt u in uw gemeente de test op school uitvoeren en maatwerk leveren, vraag ons dan om de sportkeuzewijzer aan te vullen met verwijzingen naar de sporten in uw gemeente.

Voor gemeenten met een licentie op sportpas.nl is deze dienst gratis, voor andere gemeenten vragen we een bijdrage van € 150,- waarvan €25,- naar het jeugdsportfonds gaat. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de sportkeuzewijzer en zien direct welke sporten er in de buurt te doen zijn. Leerlingen in Vlaardingen bijten de spits af en ontvangen de top 10 in hun mailbox, compleet met linkjes naar sportverenigingen in de buurt.
...Kies voor Hart en Sport erkende interventie;    voorbeeldaanvraag beschikbaar

Kies heeft zich gekwalificeerd als één van de 22 erkende interventies op de Menukaart Sportimpuls. Daar zijn wij erg blij mee! Tegelijkertijd vinden we de keuze van het ministerie van VWS om vrijwel uitsluitend sportaanbieders de mogelijkheid te bieden om een aanvraag te doen in het kader van de regeling Sportimpuls niet consequent.
De afgelopen jaren is via de regelingen BSI, BOS en Impuls brede scholen, sport en cultuur een regierol voor gemeenten weggelegd (niet voor niets werkten meer dan 100 gemeenten met Kies). De huidige regeling werkt overlap en ondoelmatigheid in de hand. Basisscholen zien bijvoorbeeld graag een coördinerende rol van de gemeente (via sportstimulering, de combinatiefuncionaris of de buurtsportcoach) om niet overspoeld te worden met sportaanbieders die 'iets' van hun leerlingen willen (hoe goed bedoeld ook).

Sportscan is toegestaan als interventie eigenaar van Kies voor Hart en Sport in uw gemeente als aanvrager op te treden (zie vraag 7 op de pagina veelgestelde vragen) (kopie). De interventie Kies voor Hart en Sport past goed binnen de gestelde (criteria). Uiteraard juichen wij aanvragen toe! Om gemeenten en sportaanbieders bij de aanvraag te helpen, hebben wij een deel van de aanvraag voor u al ingevuld. Via deze link kunt u de voorbeeld aanvraag benaderen en helpen wij u graag een kansrijke aanvraag in te dienen. Als gezegd kan Sportscan ook aanvragen en doen wij dit graag samen met u. Wij adviseren u in uw aanvraag gebruik te maken van de mogelijkheden van de website www.sportpas.nl.
...Lemsterland zeker effectief
De gemeente Lemsterland tekende al in 1998 voor deelname aan Kies voor Hart en Sport. Ook dit vijftiende schooljaar deden alle tien scholen in de gemeente mee, samen met 25 enthousiaste sportaanbieders. Jaarlijks behandelen de groepsleerkrachten de modules 1 en 2. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven module 3 in de gymzaal. Jaarlijks meldt 11% van de cursisten zich direct na de cursus aan als lid van de sportaanbieder. Aan de jaarlijkse Sportsnuffelweek voor de groepen 3 t/m 5 doen gemiddeld 500 kinderen mee. Uit de BOS evaluatie blijkt dat 88% van alle leerlingen op de basisschool gedurende zijn carrière op de basisschool minimaal één keer een sportkennismakingscursus volgt. 42% van de cursisten wordt lid van de sportaanbieder waar ooit een cursus is gevolgd. Tevens blijkt dat de sportdeelname van kinderen die een cursus hebben gevolgd hoger is dan van niet-cursisten. Over effectiviteit gesproken!
...Projectboek op site
Naast de specials is het volledige projectboek op de website geplaatst. Nog geen inlogcode? Stuur een mail naar info@sportscan.nl om er een aan te vragen.
...Archiefpagina en website
De vernieuwde website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: april 2012, oktober 2011, mei 2010, oktober 2009, mei 2009, november 2008, september 2008, september 2007, september 2007 (projectleiders), januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005.
Voor aanvullende informatie over het project Kies, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden
kunt u contact opnemen met Erik Holtman van Sportscan: T. (038) 422 71 68. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl

Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken