ONDERZOEK

Buurtscan

Momenteel wordt door een panel van wijze dames en heren (VSG, NISB, DSP-groep) de buurtscan ontwikkeld. De buurtscan moet een instrument worden waarmee gemeenten meer inzicht krijgen in: Lees meer op de aparte buurtscan site van Sportscan "De Buurtscan"
Buurtscan
- kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in de wijk; wat is beschikbaar en hoe kan
  informatie gebruikt worden? Denk aan GGD-cijfers, stadspanel cijfers en resultaten uit
  de BOS-kompas.
- de beweegvriendelijkheid in de buurt; welke accommodaties en openbare ruimte is er
  beschikbaar en hoe worden voorzieningen gebruikt? Lokaal kan vraag en aanbod inzichtelijk
  worden gemaakt via www.sportpas.nl
- wensen van de buurtbewoners; wat willen en kunnen buurtbewoners? Denk aan stadspeilingen,
  wijkbijeenkomsten en thematische sessies over sport en bewegen in de buurt.

Samengevat:
1. Wat is het doel?
2. Welke krachtenveld is al actief in de wijk?
3. Hoe zorg je voor inbedding en continuÔteit?


Benchmark sportdeelname basisonderwijs

Sportscan is vrijwel het enige onderzoeksbureau dat landelijk de sportdeelname van basisschool-
jeugd jaarlijks meet. Het door Sportscan ontwikkelde sportparticipatie- en evaluatie onderzoek (Sportweter) is uniek in Nederland en kan dienen als landelijk vergelijkingsmodel. De vragenlijst is eenvoudig uit te breiden zodat sportoriŽntatie en keuze projecten (SOK) op hun waarde kunnen worden geschat. Ruim 50 gemeenten maakten al gebruik van dit onderzoek. Klik hier voor meer details over "Sportweter"

Sportweter
Sportstimuleringsprogramma's en -projecten worden zelden op haar effecten getoetst. Met de "Sportweter" komt daar verandering in. Bureau Sportscan heeft veel expertise opgedaan met het uitvoeren van zogenaamde nul-metingen in de initiatie-fase van sportstimuleringprojecten.

Door sportparticipatie van jongeren voor- en na afloop van het project te meten, kunnen projecten op haar effectiviteit worden getoetst (weten dus). De sportweter wordt jaarlijks ingezet bij het project Kies voor Hart en Sport. De Sportweter biedt antwoord op vragen als: Wat is de sportparticipatie in een bepaalde wijk, school, leeftijd? Hoe verhoudt zich de deelname aan een SOK-project tussen sporters en niet-sporters? Hoe beoordeelt de jongere de gevolgde sportkennismakingscursus? Welke aanbevelingen geeft de jongere t.a.v. het sportaanbod?

Onderstaande grafiek geeft een indruk van de mogelijkheden:

 

Klik hier voor de brochure 'Sportweter' (PDF). met daarin een overzicht van gemeenten die de Sportweter hebben uitgevoerd en relevante data.


Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO)
Voor diverse gemeenten voerde Sportscan sportdeelname onderzoeken uit. Uiteraard wordt gewerkt conform de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. Tijdens de afbakening van het onderzoek worden aanvullende onderzoeksvragen besproken en vertaald in een goede vragenlijst. Sportscan verzorgt het onderzoeksproces van begin tot eind. Van formulering van de onderzoeksvraagstelling, lay-outen van de vragenlijst, tot dataverwerking tot eindrapportage.

Digitaal
Als één van de eerste onderzoeksbureau' s in Nederland maakt Sportscan gebruik van het internet om vragenlijsten af te nemen. Door deze pioniersrol is in de tussen- tijd veel expertise opgedaan zodat u als opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan.

De website www.sportpanel.nl vormt de basis voor gebruikersvriendelijke internet raadpleging. Op deze wijze heeft Sportscan de RSO ingezet in Almere, Assen, Hardenberg, Harlingen, Hellendoorn, Katwijk, Meppel, Soest en Twenterand.
Neemt u gerust contact op wanneer u meer wilt weten over het gebruik van het internet voor onderzoek.

Marktonderzoek
Sportscan heeft zich ontwikkeld tot specialist in het doen van marktonderzoek voor Nationale Sportorganisaties. Bonden proberen hun dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar leden (sportverenigingen en andere sportaanbieders). Maar wat willen die leden precies? Aan welke ondersteuningsproducten en diensten hebben de verenigingen nu behoefte? Op welke wijze dient verenigingsondersteuning aangeboden te worden? Welke (kwaliteits)eisen worden er gesteld aan deze dienstverlening? Interactieve werkbijeenkomsten en korte telefonische interviews worden desgewenst toegepast.

Deze en andere onderzoeksvragen worden eenduidig beantwoord in de rapportages van Sportscan.