PORTFOLIO

Door innovatief en creatief te durven zijn is een breed scala van producten ontstaan voor gemeenten, sportbonden en sportaanbieders.

Sportpas.nl

De website sportpas.nl is door Sportscan ontwikkeld en biedt gemeenten een hulpmiddel om vraag en aanbod af te stemmen en bij elkaar te brengen. Sportverenigingen bieden sportcursussen aan, kinderen schrijven zich in. De combinatiefunctionaris of buurtsportcoach coŲrdineert vraag en aanbod via de site. De informatie is daarmee altijd actueel. Via sportpas zijn alle belanghebbenden met elkaar verbonden en vindt interactie plaats. De webbeheerder voert regie en biedt (sport) aanbieders mogelijkheden om nieuwe klanten te vinden en nieuwe sporten aan te bieden.De website sportpas.nl wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe tools en functionaliteiten. Vaak naar aanleiding van wensen en suggesties van de gebruikers.

Sportkeuzewijzer
Voor de kinderen die nog niet weten welke sport ze leuk vinden, heeft Sportscan de Sportkeuzewijzer.nl ontwikkelt die via de website te benaderen is. Hier kunnen kinderen door het beantwoorden van 14 vragen 'real-time' zien welke sport het best bij ze past. Op hun profielpagina kunnen kinderen vijf sporten toevoegen die ze graag willen doen. Deze sportwensen worden voor de webbeheerder inzichtelijk gemaakt zodat u kan inspelen op deze wensen.

Sportscan ontwikkelt module Overgewicht
In opdracht van de stuurgroep 'Kies voor Hart en Sport' heeft Sportscan in samenwerking met diverse (sport)organisaties de nieuwe lesmodule 'Energiebalans en Overgewicht' ontwikkeld. De lesmodule vormt een aanvulling op het bestaande lesmateriaal.
'Kies voor Hart en Sport' is een project voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

FNRS
Voor de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) heeft Sportscan een onderzoek uitgevoerd onder alle 60.000 leden. Dit onderzoek had tot doel de producten en dienstenvan de FNRS nog beter te kunnen afstemmen op de wensen van (potentiŽle) leden.

Projectbureau Kies voor Hart en Sport

'Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook!'
Dat is het motto voor 'Kies voor Hart en Sport'. Aandacht voor gezondheid, sport en bewegen in
één project. Het project bestaat uit twee delen.
Een uitgebreid lesprogramma op school met gezondheids- en sportvoorlichting (negen lessen)
en een deel sportkennismakingscursussen
buiten schooltijd waarin kinderen vrijblijvend kennismaken met sport en bewegen. Sportscan fungeert als landelijk projectbureau en ondersteunt met haar ervaring lokale projectleiders bij de uitvoering. Daarnaast kunnen gemeenten diensten en producten inkopen bij Sportscan waarmee de uitvoering vereenvoudigd wordt. Kijk hier voor overzicht ondersteuningsmogelijkheden.

Vanuit deze ervaringen is Sportscan ook intensief betrokken bij andere SOK-projecten als: de Sportsnuffelweken in Lemsterland, Skarsterland en Heerenveen, Kies je Sport/ Ken je Kunst in Hardenberg, Move into Sport van Impuls, Foarset Tijd Foar Aksje in Nijefurd en Wûnseradiel, Go 4 Action in Leeuwarderadeel en andere gemeenten, de Easy Sport Card in Weert, Kennismaken met Sporten in Hellendoorn.

Sportdeelnameonderzoek gemeente Emmen
Na de gemeenten Soest, Twenterand, Meppel, Katwijk, Zwolle en Almere (jongeren) gaat Sportscan nu ook in de gemeente Emmen een sportdeelnameonderzoek uitvoeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Richtlijn Sportdeelname en wordt nog voor de zomer afgerond. In de folder (PDF) meer informatie over sportdeelnameonderzoeken in diverse gemeenten.

Onderzoek aangepast sporten Leiden
Samen met Gehandicaptensport Nederland (voorheen Nebas/ Nsg) is voor de gemeente Leiden een onderzoek gehouden naar enerzijds de vraag naar sportdeelname van mensen met een beperking, anderzijds werd de aanbodkant in beeld gebracht door alle sportaanbieders in de regio te benaderen. Voor het meten van de sportdeelname werd gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Voor het inventariseren van het aanbod werden sportaanbieders in de regio Leiden uitgenodigd online een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn telefonische interviews gehouden.

Circusboek
Samen met 'Het Netwerk Rondom Bewegen' ('t web) en de Calo ontwikkelde Sportscan de nieuwe publicatie 'Een mooi Circusspel'. Een boek voor kinderen van de basisschool en voor leerlingen van het middelbaar onderwijs die het circusspel willen beoefenen en voor begeleiders die dat spel willen coachen. Ontwerp, vormgeving en illustraties van het boek zijn verzorgd door Sportscan. Klik hier voor één van de 50 leskaarten.

Longitudinaal onderzoek Hellendoorn
Sinds 1999 volgt de gemeente Hellendoorn elke drie jaar de sportdeelname van een aantal leeftijdsgroepen om inzicht te krijgen in de effecten van haar sportstimuleringsproject 'Kennismaken met Sporten'. Het project wordt al vanaf 1987 georganiseerd en biedt leerlingen van de basisscholen jaarlijks de gelegenheid diverse sporten te beoefenen.

Digitale nieuwsbrief Lekker Fit

In opdracht van de Nederlandse Hartstichting is een uniek ontwerp gemaakt voor de e-mail nieuwsbrief van Lekker Fit! Lekker fit! is een lesprogramma voor de basisschool dat als doel heeft overgewicht bij kinderen te voorkomen. De nieuwsbrief brengt scholen, ouders, gemeenten, GGD-en en andere belangstellenden periodiek op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden rondom Lekker fit! Technische realisatie en ontwerp van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Sportscan, Zwolle. De redactie is in handen van de projectteam Lekker fit! i.s.m. Sportscan. Klik hier voor een voorbeeld van de Nieuwsbrief

Website sportvraag.nl
De site sportvraag.nl van Sportscan biedt antwoorden op vragen van sportbestuurders, en behandelt onderwerpen die u als sportbestuurder en vrijwilliger interesseren. De site bevat een schat aan goed gerubriceerde informatie waarmee sportbestuurders en vrijwilligers direct practisch aan de slag kunnen. Toegang tot de site vergt een abonnement. Naast de artikelen zijn er 26 serviceproducten ontwikkeld rondom actuele thema's die bestuurders bezighouden. Alle 26 handleidingen zijn tevens verkrijgbaar in één verzamelmap, inclusief CD-Rom met daarop extra voorbeelddocumenten voor gebruik in de praktijk van de sportbestuurder. Naast recente artikelen uit De Sportbestuurder bevat deze CD-rom ook andere artikelen waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn.

Diverse folders en brochures:
Vechtsportcongres: 'werken met jeugd'
Schaatspaspoort voor het 1e Friesche Schaatsmuseum
Informatieboekje Halve marathon clinic
Krachttraining vakblad voor krachtsporters, krachttrainers en fitnessprofessionals

Huisstijl
Stichting Kids Zwolle
Krachten bundelen/ Samen sterk

Lesmaterialen
Bewegen samen regelen
Circusboek
Leskaarten voor jeugdkaatsen