Enkele overwegingen voor projectleiders:

13 nieuwe Kies gemeenten
Een kleine eigen bijdrage voor deelname aan de sportcursussen vormt een bescherming tegen het idee ‘als het niets kost, kan het ook niets wezen'. In de praktijk blijkt een eigen bijdrage van € 2,- à € 2,50 géén belemmering te vormen voor inschrijving. Bovendien helpt het wellicht om het aantal kinderen dat niet komt opdagen te verkleinen. In de gemeente Westland deden vorig schooljaar 113 kinderen mee aan een cursus waterskiën à € 15,-. Het innen van de cursusbijdrage gaat ofwel de eerste les door de sportaanbieder of tegelijk met de inschrijvingen via school. De school houdt de bijdragen in en krijgt later vanuit de organisatie een factuur.

Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
De lesmodules ‘Kies voor Hart en Sport' zijn ontwikkeld voor de groepen 7 en 8. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om het naschoolse aanbod van sportcursussen ook aan te bieden aan de kinderen van groep 3 t/m 6. Veel sportaanbieders juichen dit toe vanuit het idee dat onder jongere kinderen meer leden te ‘winnen' zijn. Het aanbod kan in één programmaboekje worden gepresenteerd met verschillende lesuren voor jongere kinderen of in een apart boekje met een andere naam: Sportsnuffelweek, Sportwijzer, Kies je Sport etc. Overigens toonde onderzoek door Sportscan in Harderwijk uit 2006 aan dat het aantal nieuwe leden per leeftijdsgroep nauwelijks varieerde. Achtereenvolgens leeftijd en perc. cursisten dat aangeeft zich te hebben aangemeld als lid (8 jaar-14%; 9 jaar-20%, 10 jaar-13%, 11jaar-17%, 12 jaar-11%; totaal 1333 respondenten).

Kies vlag te huur
Ook schooljaar 2006-2007 gaf grote verschillen in cursisten per school te zien. Uitschieters van nul tot 90% komen voor. Een en ander heeft te maken met de stimulans die vanuit de directie en groepsleerkrachten maar ook gastdocenten uitgaat naar de kinderen om zich in te schrijven. Uiteraard spelen ook ouders een belangrijke rol. Projectleiders kunnen via persberichten, schoolkrant, informatiebrieven aan ouders dit beïnvloeden. Het projectbureau Kies voor Hart en Sport ontvangt graag aanvullende voorbeelden om die via de website openbaar te kunnen maken. Daarnaast valt te overwegen om groep 6 bij wijze van proef te laten deelnemen aan de sportcursussen. Het aantal cursisten wordt daardoor vergroot waardoor voor alle cursussen een ‘volledige groep' beschikbaar is en er geen cursussen afgezegd hoeven te worden. Uiteraard kan het ook worden toegestaan kinderen twee cursussen te laten volgen.


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Sportscan ontwikkelt programmaboekjes voor verschillende gemeenten. Speciaal voor ‘Kies voor Hart en Sport' heeft Sportscan een format beschikbaar gesteld met instructies voor het aanleveren van de gegevens. Door de format te gebruiken wordt tijd bespaard bij het verzamelen van de gegevens en wordt de herkenbaarheid vergroot. Klik hier om de format (Excel bestand) te benaderen. Tips en adviezen staan in de bovenste rij.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
‘Kies voor Hart en Sport' kan gedurende het hele schooljaar uitgevoerd worden. Wel is het van belang de lesmodules aan te bieden voordat de sportcursussen beginnen. De modules werken immers als theoretische onderbouwing en als stimulans. Een voorbeeld jaarplanning (pdf-document) kunt u hier downloaden.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Het sportstimuleringsprogramma Kies voor Hart en Sport staat als een huis. Maar wat levert Kies nou op? Naast tevreden leerlingen, sportaanbieders, leerkrachten en wethouders is opname van Kies in het structurele sportbeleid van de gemeente één van de belangrijkste resultaten. Dit is momenteel gelukt in een groot aantal gemeenten in Nederland. Dit schooljaar wordt in 98 gemeenten Kies voor Hart en Sport aangeboden. Veel resultaten in de brochure 'Data Tien jaar Kies voor Hart en Sport'. klik hier voor de brochure 


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
De website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005


Informatie project
Voor aanvullende informatie over het project, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden kunt u terecht bij Sportscan T. (038) 422 71 68, Erik Holtman. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl
Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden                           

                           

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken