13 nieuwe Kies gemeenten
Steeds meer gemeenten nemen module vijf ‘Energiebalans en Overgewicht' op in het programma. Het blijkt goed mogelijk om vanuit deskundige hoek (GGD, Zorggroep, diëtist ) gastdocenten te vinden die deze lessen verzorgen. Scholen en leerlingen zijn enthousiast en waarderen deze deskundigheid. Daarnaast biedt het behandelen van module vijf gelegenheid om de thema's voeding, gezondheid en bewegen breed aan te pakken en praktisch te vertalen. Zo wordt in Venray een gezond ontbijt op school geregeld en ontvangen kinderen op school wekelijks fruit.

Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
Meten is weten. Veel Kies gemeenten hebben dit jaar het sportparticipatie- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Naast de sportdeelname in de gemeente beschrijft de rapportage de ervaringen van de kinderen die de sportcursussen hebben gevolgd. Uit deze rapporten blijkt dat Kies er goed in slaagt om ook niet-sporters een cursus te laten volgen. Jaarlijks meldt 11% van de cursisten zich direct aan als lid van de sportaanbieder. In een latere levensfase komt 28% terug en meldt 17% zich alsnog aan. Wilt u de sportdeelname in uw gemeente vergelijken? Klik hier voor de brochure Sportweter.

Kies vlag te huur
Om de werving van sportaanbieders voor de sportkennismakingscursussen te ondersteunen heeft Sportscan een aparte flyer ontwikkeld. De flyer beschrijft kort het motto van ‘Kies', licht het project toe en geeft tot slot een aantal praktische tips voor een succesvolle cursus. Projectleiders kunnen het gewenste aantal gratis flyers bij Sportscan bestellen.


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
55 gemeenten uit de zogenaamde ‘eerste tranche' kunnen binnen het NASB projectplannen indienen om weinig actieven aan het bewegen te krijgen. Kies voor Hart en Sport is één van de voorbeeldinterventies. Een gemeente die met de doelgroep jeugd aan de slag wil wordt geadviseerd te kiezen voor één van die interventies en niet zelf een nieuwe interventie te ontwikkelen. Vanuit het NASB is er gelegenheid om een uitgebreide toelichting op de uitvoering van Kies te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen. De genoemde 55 gemeenten kunnen deze week per post informatie over Kies voor Hart en Sport verwachten.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Vorig schooljaar schreven de eerste cursisten zich via het internet in. Deze methode is vooral gebruikt voor ‘late aanmeldingen'. Dit schooljaar zal deze methode van inschrijven naast de reguliere methode worden aangeboden. Gemeenten en scholen kunnen dan zelf kiezen wat voor hen het beste werkt. Gemeenten die gebruik wensen te maken van deze methode kunnen dit kenbaar maken bij Sportscan. Hoe gaat het in zijn werk? Klik hier.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
De lesmethode Lekker fit! wordt uitgegeven door Noordhoff Uitgevers in samenwerking met Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting. Lekker fit! is een lesprogramma voor de basisschool dat als doel heeft overgewicht bij kinderen te voorkomen. De methode bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar voor groep 1 tot en met 8. In die lessen komen drie thema's steeds terug: Voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Sportscan ontwikkelde samen met de Hartstichting de digitale nieuwsbrief. Klik hier om u aan te melden.


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
De website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: september 2007, september 2007 (projectleiders), januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005.


Informatie project
Voor aanvullende informatie over het project, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden kunt u terecht bij Sportscan
T. (038) 422 71 68, Erik Holtman. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl
Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden                           

                           

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken