Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse hartstichting, is druk bezig met een frisse invulling van de Junior Hartdag voor 2009. De dag zal plaatsvinden in de Nationale Week van de Gezondheid, op donderdag 9 april 2009, en staat in het teken van Lekker fit!

Door mee te doen met de Junior Hartdag in 2009 kan de héle school kennismaken met Lekker fit!; in tegenstelling tot voorgaande jaren is de dag deze keer niet alleen voor de groepen 7 en 8, maar voor alle groepen. Met uw school beleeft u een Lekker fitte ochtend of - dag in het teken van de gezonde leefstijl. Zoals altijd is er naast het theoriegedeelte ook een praktijkgedeelte. Er is veel mogelijk, bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop voor een goed doel, gaan sporten met klasgenoten of met- en voor de hele school een gezonde lunch maken. Voorop staat dat het een afwisselende dag is waarop een leerling veel doet en leert over gezonde leefgewoontes.

De exacte invulling van het Junior Hartdag pakket 2009 wordt in de loop van 2008 verder vastgesteld. Op www.heartjump.nl zal Jump u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hier kunt u vanaf begin 2009 alle informatie over de Junior Hartdag 2009 vinden en kunt u de materialen downloaden en bestellen.

Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
De leerlingenboekjes 'Kies voor Hart en Sport' blijken in de praktijk een welkome aanvulling voor de scholen. De leerkracht hoeft de leerlingenkaarten niet meer voor alle kinderen te kopiëren maar deelt gewoon het leerlingenboekje uit. Kinderen krijgen na afloop het boekje mee naar huis. Steeds meer gemeenten stellen dit boekje voor deelnemende scholen gratis beschikbaar. Klik hier voor overzicht boekjes en kosten.

Kies vlag te huur
De website 'Kies voor Hart en Sport' is vernieuwd. Sportscan heeft de site opnieuw geordend en voorzien van een jeugdiger uitstraling. Wij rekenen erop dat u informatie nu eenvoudiger en sneller kunt vinden. Mist u toch nog iets op de site? Laat het ons even weten.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
55 gemeenten uit de zogenaamde ‘eerste tranche' kunnen binnen het NASB projectplannen indienen om weinig actieven aan het bewegen te krijgen. Kies voor Hart en Sport is één van de voorbeeldinterventies. Een gemeente die met de doelgroep jeugd aan de slag wil wordt geadviseerd te kiezen voor één van die interventies en niet zelf een nieuwe interventie te ontwikkelen. Vanuit het NASB is er gelegenheid om een uitgebreide toelichting op de uitvoering van Kies te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Vorig schooljaar schreven de eerste cursisten zich via het internet in. Deze methode is vooral gebruikt voor ‘late aanmeldingen'. Dit schooljaar zal deze methode van inschrijven naast de reguliere methode worden aangeboden. Gemeenten en scholen kunnen dan zelf kiezen wat voor hen het beste werkt. Gemeenten die gebruik wensen te maken van deze methode kunnen dit kenbaar maken bij Sportscan. Hoe gaat het in zijn werk? Klik hier.

Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Lekker fit! is een lesprogramma voor de basisschool dat als doel heeft overgewicht bij kinderen te voorkomen. De methode bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar voor groep 1 tot en met 8. In de lessen komen de thema's voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes aan bod. Lekker fit is een goede aanvulling voor gemeenten die sportstimuleringsprogramma's organiseren. Sportscan ontwikkelde samen met Jump de digitale nieuwsbrief. Klik hier om u aan te melden.


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
De vernieuwde website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: november 2008, september 2008, september 2007, september 2007 (projectleiders), januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005.


Informatie project
Voor aanvullende informatie over het project, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden kunt u terecht bij Sportscan
T. (038) 422 71 68, Erik Holtman. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl
Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden                           

                           

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken