Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
Kies voor Hart en Sport is één van de voorbeeldinterventies die jeugd aanzet om meer te bewegen. Vanuit het Actieplan is er ruimte om Kies voor Hart en Sport onder de aandacht te brengen bij gemeenten en scholen én om het programma nog verder te versterken. In dit kader zijn diverse evaluaties nu gestandaardiseerd (zie onder), wordt het draaiboek volledig gedigitaliseerd en vindt er een pilot plaats om op school kinderen die weinig bewegen verder te begeleiden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde materialen en methoden, die dan worden ingepast binnen het 'Kies' programma.

Voor gemeenten die willen beginnen maar nog twijfelen over de uitvoering is er gratis menskracht beschikbaar om het project op te starten. Scholen die willen deelnemen aan de pilot kunnen via kies@sportscan.nl een projectplan aanvragen.


Geef kinderen leerlingenboekje mee naar huis
Eén van de concrete resultaten van het Actieplan zijn drie gestandaardiseerde vragenlijsten voor leerkrachten, jeugdsportleiders en kinderen. Deze drie partijen zijn belangrijke ‘spelers’ in het veld. De vragenlijsten zijn via kiesvoorhartensport.nl te benaderen. Het onderzoek wordt gebruikt om ervaringen te vernemen en om lokaal en landelijk het programma nog verder te verbeteren. Indien u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld nodigen wij u hierbij van harte uit!



Kies vlag te huur
Kies is ontwikkeld voor de groepen (6), 7 en 8. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om ook groep 3 t/m 6 een sportkennismakings- programma aan te bieden, soms naast elkaar in hetzelfde programmaboekje soms in een apart boekje als bijvoorbeeld de Sportsnuffelweek, Sport van de maand of Kies je Sport.

Idee hierachter is om kinderen op het basisonderwijs gedurende een wat langere periode ervaringen met sport en bewegen te laten opdoen. Veel gehoord argument van sportaanbieders om vooral voor de laagste groepen cursussen te organiseren omdat die de meeste ledenwinst zouden opleveren, lijkt niet op te gaan in Harderwijk. Van alle groepen meldde zich ongeveer 15% zich aan als lid (Sportscan, 2008).


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
In Hardenberg en Hellendoorn is gekozen voor een uitbreiding naar andere activiteiten voor jeugd. De voorzijde van het boekje in Hardenberg bestaat uit een deel ‘Kies je Sport’, draai je het boekje om dan is er sprake van ‘Ken je Kunst’. Beide soorten activiteiten worden in het voorjaar aangeboden. Uit de deelnamecijfers blijkt dat de activiteiten elkaar versterken en zeker niet concurrerend werken ten opzicht van elkaar. In Hardenberg schreven zich 1263 kinderen in voor Sport en 1005 voor Kunst en Cultuur (groep 6 t/m 8).


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
In een aantal gemeenten konden kinderen zich ook via de website kiesjesport.nl inschrijven voor een sportcursus. Hierdoor kwamen we tegemoet aan de wensen van ouders en leerkrachten om het proces te vereenvoudigen. Ervaringen om de werving uitsluitend via de website te doen zijn niet onverdeeld gunstig.

De combinatie van boekje en inschrijfformulier biedt groepsleer- krachten veel kansen om klassikaal nog even aandacht te besteden aan de cursussen en kinderen op die wijze enthousiast te maken. In één oogopslag wordt duidelijk wie zich nog niet ingeschreven heeft. Ook voor het verwerken van de soms gevraagde (kleine) deelnemers- bijdragen is nog geen eenvoudige oplossing voorhanden. Machtigingen en incasso's werken erg omslachtig en ook leerkrachten worden liever niet opgescheept met die extra handelingen. Betalen aan de sportaan- bieder tijdens de eerste les zou een mogelijkheid zijn. Helaas maak je de kans dat kinderen die zijn ingedeeld niet verschijnen weer iets groter (het argument: 'je hebt betaald dus nu moet je ook gaan, verdwijnt immers').

Voor een voorbeeld van een inschrijfformulier klik hier. Klik hier.


Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
Van diverse sportaanbieders ontvingen wij mooie foto’s die prachtig aangeven waar het om draait binnen Kies. Klik hier voor een overzicht. Heeft u ook foto’s gemaakt tijdens de lessen, mailt u ze dan aan kies@sportscan.nl wellicht kunnen we ze plaatsen in het programmaboekje van volgend schooljaar.



Kwaliteit sportcursus bepaalt succes
De vernieuwde website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: mei 2009, november 2008, september 2008, september 2007, september 2007 (projectleiders), januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005.



Informatie project
Voor aanvullende informatie over het project, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden kunt u terecht bij Sportscan
T. (038) 422 71 68, Erik Holtman. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl
Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden



                           

                           

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken