Jaargang 2010 mei
...Specials beschikbaar
In het kader van de doorontwikkeling van Kies voor Hart en Sport zijn er enkele werkbladen gemaakt. Deze werkbladen worden specials genoemd en zijn ontwikkeld voor leerkrachten. De ervaringen vanuit de pilot met de drie nieuw specials zijn positief. De doorontwikkeling is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het NASB.
...Special Motorische Remedial Teaching
De special: ´Motorische Remedial Teaching´ geeft leerkrachten op één A4-tje informatie over signalen waarmee motorische achterstanden te herkennen zijn. Naast herkenning van motorische achterstanden verwachten we dat leerkrachten vervolgens kinderen makkelijker kunnen begeleiden naar een sport die bij ze past.
...Special Motivational Interviewing
De special: ´Motivational Interviewing´ geeft aandachtspunten om met kinderen in gesprek te gaan over hun dagelijkse beweging. Met behulp van ´beweegcontractjes´ wordt vastgelegd op welke manier het kind meer gaat sporten en bewegen. Het loont zich om de gespreksstijl (MI) toe te passen enkele weken voordat het programmaboekje met sportcursussen op school wordt uitgereikt.

In de praktijk blijkt de special erg effectief. De geteste kinderen zijn aangespoord tot het vinden van oplossingen voor hun inactiviteit. Ze bleken hier, met een beetje hulp, goed toe in staat. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een beweegcontract. Wanneer iets op papier staat is het officieel en dien je je hieraan te houden, het zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid. Alle kinderen hielden zich aan de afspraken en hebben deze zelfs uitgebouwd. Vooral de contracten maakten hen erg enthousiast, ze kwamen de leerkracht wekelijks, vol trots, vertellen dat ze zich eraan gehouden hadden.
...Special Fittest
De special ´Fittest´ geeft op drie A4-tjes uitleg over het begrip fitheid en een korte instructie over de toepassing van de Shuttle Run test. De Shuttle Run test kan op school als onderdeel van module drie ´Sportintroductie´ worden aangeboden. Alle specials zijn via het beveiligde deel van de website te benaderen. Nog geen inlogcode? Stuur een mail naar info@sportscan.nl om er een aan te vragen.
...Projectboek op site
Naast de specials is het volledige projectboek op de website geplaatst. Nog geen inlogcode? Stuur een mail naar info@sportscan.nl om er een aan te vragen.
...Ook in Coevorden weer Kies
Na een afwezigheid van één schooljaar is de gemeente Coevorden er weer bij. Kinderen van tien basisscholen kunnen zich inschrijven voor maximaal twee van de twaalf takken van sport. De gemeente verwacht dat Kies een goed project is om kinderen enthousiast te maken voor sport en bewegen.
...Archiefpagina en website
De vernieuwde website van Kies voor Hart en Sport biedt vele antwoorden op vragen van leerkrachten, bestuurders, trainers, projectleiders en andere betrokkenen. Op verzoek hieronder de linkjes naar eerder verschenen digitale nieuwsbrieven. Eerdere edities van de Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief vindt u hier: mei 2010, oktober 2009, mei 2009, november 2008, september 2008, september 2007, september 2007 (projectleiders), januari 2007, november 2006, september 2006, maart 2006, januari 2006, oktober 2005, augustus 2005 en juni 2005.
Voor aanvullende informatie over het project Kies, het bestellen van materialen en uitvoeringsmogelijkheden
kunt u contact opnemen met Erik Holtman van Sportscan: T. (038) 422 71 68. Veel achtergrondinformatie is te vinden op de website van het project www.kiesvoorhartensport.nl

Aanmelden (u hoeft niets te doen om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen); afmelden kan via afmelden

Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken